BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland)

Bij een klacht over een echoscopist die lid is van de BEN.

Vraag bij uw echoscopist of de praktijk van deze na hoe en waar u een klacht kunt indienen.

Is uw (zelfstandig werkende) echoscopist aangesloten bij de klachtenregeling van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland)?
Dan kunt u via Klacht&Company gebruik maken van de diensten van een onafhankelijk klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris verkent met u uw klachten, helpt u om deze te formuleren en bespreekt met u wat u wilt bereiken met de klacht. U krijgt informatie en advies over de verdere afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris begeleidt u en de aangeklaagde echoscopist om samen tot een goede bespreking en – zo mogelijk – een oplossing te komen. Lukt dat niet dan ontvangt u informatie over verdere stappen.

U neem contact op met de klachtenfunctionaris via ben@klachtencompany.nl of telefonisch: 088 – 2341605 
U kunt ook een ingevuld klachtenformulier (zie hieronder) insturen.
Binnen twee werkdagen start de klachtenfunctionaris het overleg met u over de verdere aanpak.

Download
Klachtenformulier BEN
Klachtenformulier BEN (besloten versie 0
Microsoft Word document 56.0 KB